Yasal Bilgi ve Kullanım Şartları

Yasal Bilgi ve Kullanım Şartları

Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları
Site Sahibi: MICHELİN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş.
Adres: Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 338640
Sorumlu Kişi: Selen MURATOĞLU
Tel: +90 212 317 52 00 Fax: +90 212 325 59 43
Email:


Yer Sağlayıcı: Gen Bilişim İnteraktif Reklam PAz. Ltd. Şti.
Adres: BGülbahar mah. Otello Kamil sok. No:14/10 Şişli / İstanbul
Ticaret Sicil No: 606089
Sorumlu Kişi: Sedat GÜVEN
Telefon: +90 212 220 26 71
Faks : +90 212 210 36 47
Email:


Yukarıda yer alan bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca gerekli durumlarda iletişim sağlanabilmesi için eklenmiştir. Lütfen gerekli durumlarda kullanınız.
Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş.’ye (“Michelin”) ait olan http://www.iyiderslersoforamca.com internet sitesini incelemeden önce işbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nı dikkatli bir şekilde okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Madde 1. AMAÇ
İşbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nın amacı Michelin’in siteyi kullanımınıza sunduğu koşulları, sizin bu siteye erişim ve bu siteyi kullanma koşullarınızı ve site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları tanımlamaktadır. Siteye erişim veya sitenin kullanılması işbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunuz, içeriğini tamamen anladığınız ve uygulama içeriğinde ve işbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nda belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğiniz ve onayladığınız, belirtilen şart ve koşullarla bağlı olduğunuz anlamına gelir.


Bu sayfada yer alan Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Michelin tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş koşulların siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır.


Madde 2. SİTEYE ERİŞİM
Michelin kullanıcılara kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Michelin herhangi bir yükümlülük altına girmemekle birlikte siteyi erişilebilir bir halde tutmak için gerekli gayreti gösterecektir. Bununla birlikte, bakım ve güncelleme amaçlarıyla veya teknik veya yasal nedenler de dahil olmak üzere başka her türlü sebeple siteye erişimin duruma göre uyarlanabileceği hatta kesintiye uğrayabileceği belirtilmektedir. Michelin bu kesintilerden ve bu kesintilerden ileri gelebilecek sonuçlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Michelin aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcılara herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcılara herhangi bir güvence ve teminat vermemektedir.


http://www.iyiderslersoforamca.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı siteye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
Siteye ve özellikle de etkileşimli hizmetlere veya çevrim içi ticari bölüme, bu gibi hizmetlerin mevcut olması durumunda hileli bir şekilde girmemeyi taahhüt etmektesiniz.


Madde 3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
http://www.iyiderslersoforamca.com web sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Michelin’e aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. İçerikler kendi editörlerinin kişiye özel mülkiyetidir. Michelin’e veya haklarını Michelin’e veren bir üçüncü kişiye ait olan içeriklerin Michelin’in yazılı izni olmaksızın hangi metotla olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen her türlü kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, sunulması, işletilmesi, işlenmesi, uyarlanması, değişiklik yapılması, tercüme edilmesi, dağıtılması, depolanması, kiralanması, ödünç verilmesi, yeniden yayımlanması, ticari amaçla elde bulundurulması hukuka aykırıdır. Bu sitede sunulan içeriklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir ve bu içerikler açık veya örtük herhangi bir şekilde herhangi bir teminat olmaksızın kullanıma sunulmaktadır ve herhangi bir tazminat hakkına yol açamaz. Logolar tescilli markalardır.


Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


Madde 4. İÇERİKLERİN KULLANIMI
Kullanıcılar ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. İçeriklerin tarif edilmesi veya değiştirilmesi veya izin verilenin dışında başka bir amaçla kullanılması Michelin’in veya üçüncü kişilerin mülkiyet haklarına bir ihlal meydana getirmektedir. Aşağıdaki sınırlar içerisinde, Michelin bahsedilen mülkiyet haklarına ilaveten içeriklerde yer alan çevrim içi güncelleme tarihleri, bu bilgiler belirtilmişse, bozulmadan muhafaza edilerek ve iyi niyetli (i) ticari olmayan amaçlarla (ii) karşıdan yükleme işlevi mevcut olduğunda (iii) içeriklerin (iv) karşıdan yüklenmesi ve dağıtılması hakkını size vermektedir. Bu hak hiçbir şekilde bir lisans özellikle marka veya logo hakkı olarak yorumlanamaz.


Kullanıcılar, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Michelin’in yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.


Madde 5. GARANTİ VE SORUMLULUK
Sitede yayınlanan bilgiler/içerikler hangi şekilde olursa olsun, açık veya örtük herhangi bir garanti olmaksızın “hiçbir değişiklik yapılmadan”, "oldukları şekilde", “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Michelin, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin siteye erişimi veya sitedeki içerikleri değiştirme, düzeltme, geçici süre ile durdurma, kesinti yapma ve/veya kaldırma/iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilişim gereçlerinizde bir virüsün yayılması veya diğer bilgi-işlem bulaşmalarının sonucu olarak ortaya çıkan zararlardan Michelin sorumlu tutulamayacaktır. Bilişim gereçlerinizin korunacağı şekilde uygun bütün tedbirlerin alınması sizin sorumluluğunuzdadır.


Hiçbir durumda Michelin, Ortakları, çalışanları, tedarikçileri veya sitede adı geçen ortakları sitenin kullanımından veya site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum; veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz. Daha genel bir ifade ile, Michelin hiçbir durumda; sitedeki bir eylem, haksız muamele fiil (ihmal de dahildir), eşitlik veya farklı bir şekilde olsun veya olmasın, sitenin kullanımı veya kullanılamaması ile bağlantılı bir husustan kaynaklanan ya da verilere yetkisiz erişim veya değiştirilmesinden kaynaklanan dolaylı zarar veya kayıptan, özel, tesadüfi, dolaylı veya ceza gerektiren hasarlardan (kullanım kaybı, kar kaybı, gelir kaybı veya veri kaybı dahildir ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ya da her ne şekilde ya da her ne sebeple olursa olsun hiçbir finansal ya da ekonomik kayıptan dolayı sorumlu tutulamaz. Taraflar bunun makul bir risk paylaşımı olduğunu kabul ederler.


Site, Michelin’in ortaklarının veya üçüncü kişilerin sitelerine doğru basit veya derin bağlantılar ve bu ortakların izniyle derin bağlantılar içerebilir. Michelin bu siteler üzerinde herhangi bir kontrole veya denetime sahip değildir ve dolayısı ile erişimleri, içerikleri, kullanılabilirlikleri, doğrulukları, reklamları, bu sitelerden erişilebilen veya bu siteler üzerinde mevcut ürünleri ve/veya hizmetleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Michelin, çalışma ortağının sitesinin kullanımı veya erişiminden, bu sitenin yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.


Madde 6. YETKİLİ MAHKEMELER VE UYGULANABİLİR YASALAR
Sitenin ve işbu Yasal Bilgi ve Genel Kullanım Koşulları’nın tabi olduğu ve yorumunda esas alınacak hukuk, Türk Hukuku’dur. Site ile ilgili tüm ihtilaf durumlarında İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Sitenin kullanılması, kullanıcının mevcut maddeyi açık olarak onaylamış olduğu anlamına gelir. Bu kullanım koşullarının hükümlerinden birinin hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olarak belirlenmesi durumunda, söz konusu hükmün bu kullanım koşullarının bir parçası olmadığı varsayılır ve bu hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanmasını etkilemez.

Emniyet kemeri demek kesintisiz güvenlik demek

2016 İyi Dersler Şoför Amca Afiş Yarışması 2. si

Tülay Yazar Ankara Çaldağ İlkokulu